Rekolekcje liturgiczne | Mysterium fidei

Rekolekcje liturgiczne
Rekolekcje liturgiczne

To jak daleko zajedziesz drogą w dużej mierze zależy od znajomości terenu i chęci wędrówki. Tak samo jest z liturgią, nie wystarczy sama obecność, aby być coraz bliżej Boga, potrzeba rozpoznania i chęci. Stąd proponujemy konkretną pomoc, którą są rekolekcje liturgiczne. W czasie, których poznasz historię i teologię liturgii, jej obrzędów i rytów, gestów i postaw, znaków i tekstów, słowem cały liturgiczny świat. Rozmiłujesz się w pięknie celebracji, należcie przygotowanej i starannie sprawowanej.