Rekolekcje liturgiczne | Mysterium fidei

Rekolekcje liturgiczne
Czym są rekolekcje liturgiczne?

Czym są rekolekcje liturgiczne?

Są czasem modlitwy i formacji, w którym prowadzi nas liturgia, dlatego to celebracja Liturgii Godzin i Eucharystii wyznaczają program dnia. Chcemy doświadczać i rozsmakować się w pięknej i starannie przygotowanej liturgii. Ale chcemy także poznać prawdę, dlatego w czasie rekolekcji specjaliści z różnych dziedzin teologicznych wprowadzają nas w głębie liturgii. Tak więc jest to czas mistagogii, w której łączy się harmonijne wiedza z doświadczeniem wtajemniczania w tajemnice wiary przeżywane w liturgii.

Dlaczego?

Chrześcijaństwo to spotkanie z Chrystusem, które przemienia życie. Jest to sedno życia wiary! Dlatego pierwsze rekolekcje liturgiczne „Mysterium fidei” w Toruniu podejmą temat spotkania Boga z człowiekiem. Liturgia nie jest tylko powinnością, nie jest tylko schematem rytów, słów i śpiewów, ale przede wszystkim w najgłębszej istocie jest spotkaniem z Chrystusem. Dlatego pod opieką dobrych przewodników, którymi będą prelegenci wraz z kaznodzieją, mają one pomóc w odkrywaniu głębi boskiego dialogu.

Dlaczego?

Niezbędne informacje

Rekolekcje są propozycją formacji dla każdego kto uczestniczy w liturgii. Odbędą się one w dniach od 25 do 26 czerwca 2022 roku w Centrum Dialogu i Wyższym Seminarium Duchowym w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1). Pierwsza edycja rekolekcji liturgicznych Mysterium fidei odbędzie się pod hasłem „Boski dialog w liturgii”. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 150 zł od osoby (w cenie są wliczone posiłki oraz materiały, nie zapewniamy noclegów).

Prowadzący i prelegenci
Ks. Bp Andrzej Suski
prelegent

Urodził się w 1941 roku w Płocku. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1965, a sakrę biskupią otrzymał z rąk kard. Józefa Glempa w 1986. W roku 1992 został pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji toruńskiej, a od 2002 roku wielkim kanclerzem Wydziału Teologicznego UMK. W pracy naukowej poświęcił się studiowaniu Pisma Świętego (specjalizuje się w egzegezie Listu do Efezjan) oraz badaniu i katalogowaniu średniowiecznych ksiąg liturgicznych.

Ks. Prof. Stanisław Adamiak
prelegent

Urodził się w 1980 roku w Toruniu. Od 2005 jest prezbiterem diecezji toruńskiej. Obecnie rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu i wykładowca historii Kościoła na Wydziale Teologicznym UMK, specjalizuje się we wczesnym chrześcijaństwie. W przeszłości pracował jako wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Związany z Ruchem Światło-Życie, pełni funkcję wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego.

Ks. Prof. Daniel Brzeziński
prelegent

Urodził się w 1966 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Od 1990 jest prezbiterem diecezji płockiej. Obecnie przewodniczący Stowarzyszenia Liturgistów Polskich oraz wykładowca liturgiki na Wydziale Teologicznym UMK. W przeszłości wykładał na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, którego jest absolwentem. Specjalizuje się m.in. w teologia roku liturgicznego, liturgice fundamentalnej czy historia liturgii. Jest związany z Płockim Towarzystwem Naukowym (wiceprezes) oraz Towarzystwem Naukowym w Toruniu.

Ks. Dr Krzysztof Porosło
prelegent

Urodził się w 1988 roku w Szczucinie. Od 2013 roku jest prezbiterem archidiecezji krakowskiej. Obecnie duszpasterz akademicki przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie i wykładowca teologii dogmatycznej na UJPII w Krakowie. Doktorat o pneumatologii Mszału hiszpańsko- mozarabskiego obronił na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Jest pomysłodawcą rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, które organizuje wraz z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym w Krakowie od 2008 roku.

Ks. Prof. Piotr Roszak
prelegent

Urodził się w 1978 roku w Toruniu. Od 2003 roku jest prezbiterem diecezji toruńskiej. Obecnie prodziekan i wykładowca Wydziału Teologicznego UMK, a także profesor stowarzyszony Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. W pracy naukowej zajmuje się m. in. średniowieczną egzegezą biblijną, liturgią hiszpańsko-mozarabską, tomizmem biblijnym oraz szlakiem św. Jakuba Apostoła. Jest członkiem Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu.

Ks. Dr Michał Oleksowicz
Ks. Dr Michał Oleksowicz
kaznodzieja

Urodził się w 1987 roku w Toruniu. Od 2012 roku jest prezbiterem diecezji toruńskiej. Obecnie wicerektor WSD w Toruniu oraz wykładowca filozofii na Wydziale Teologicznym UMK. Specjalizuje się w filozofii nauki, a swój doktorat obronił na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w 2021 roku. Przez dwa lata posługiwał w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie, a obecnie pomaga jako duszpasterz w parafii św. Andrzeja Apostoła w Toruniu, w której jest opiekunem wspólnoty „Syjon”.